default_key_visual

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG

Tất cả Green Point Chính đều được trang bị để cung cấp dịch vụ sửa chữa máy nén và đồng thời thực hiện các khóa học bồi dưỡng toàn diện và chi tiết về sửa chữa và hỗ trợ máy nén. Kết hợp vào các khóa đào tạo là những môđun liên quan đến chẩn đoán lỗi hệ thống và sự cố lúc máy hoạt động. Các môđun này làm tăng dịch vụ Green Point thành một gói sửa chữa và phòng ngừa toàn diện.

Dates of seminars 2022

Reciprocating Compressors + Retrofit of R404A systems: Duration: 3 + 1 (optional) days

  • March 14 - 16 (17)
  • October 17 - 19 (20)

Screw Compressors: Duration: 3 days

  • April 4 - 6
  • November 14 - 16

On request, we can offer a private training session with a maximum of 5 participants.

Further information and registration form