small_spare_parts_header

KIỂM TRA CHUYÊN NGHIỆP
TỪ KỸ SƯ ĐẾN KỸ THUẬT

Các chi nhánh Green Point luôn luôn liên hệ chặt chẽ với BITZER để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và cập nhật về những sáng tạo mới trong kỹ thuật.

Nhờ sự hợp tác này Green Point có thể thực hiện kiểm tra cẩn thận và chuyên nghiệp các máy nén mà được trả về trong vòng thời hạn bảo hành và sau đó. Đội nhân viên thành thạo của chúng tôi ở các Green Point sẽ phân tích toàn diện tình trạng máy nén của khách hàng và tư vấn về những nguyên nhân có thể dẫn đến việc máy bị lỗi, cung cấp tất cả thông tin cần thiết để khách hàng có thể chọn một quyết định hợp lý.

assembly767x431

Tại sao dịch vụ Green Point? Tại vì năng suất hàng đầu cần có dịch vụ tốt nhất, 24 giờ dịch vụ với chất lượng ở Châu Âu:

  • Dịch vụ Green Point cho các máy nén là có một không hai trên thị trường.
  • Các giải pháp cá nhân theo yêu cầu của khách hàng từ một nguồn duy nhất
  • Mạng lưới dịch vụ toàn cầu độc nhất - luôn luôn bên cạnh khách hàng của chúng tôi
  • Dịch vụ và tư vấn cho cả hai BITZER and các bên thứ ba
  • Phản hồi nhanh: gửi và giao hàng ngay lập tức
  • Kỹ thuật cao cấp và chuyên môn kỹ thuật
  • Năng lực đào tạo và chia sẻ kiến thức
  • Chúng tôi có thể sửa chữa tất cả máy nén và bắt đầu từ chỗ mà người khác bỏ cuộc